ארגון אחדות – הסירו את שמו של המעסיק הפלסטיני ממודעת השיימינג כנגד “איזבלה בר” – חיפה!

מכתב פתוח של הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית

04.10.2016

ביום שני ה-3 לאוקטובר פרסם הארגון האנרכו-קומוניסטי “אחדות” מודעת שיימינג (ביוש) למעסיק פלסטיני, שותף במסעדה איטלקית בחיפה בשם “איזבלה בר”. על פי מודעה זו הנהלת איזבלה בר נמנעת מתשלום שכר הוגן או בכלל לחלק מעובדיה ועובדותיה באופן חוזר ונשנה. הקש ששבר את גב הגמל, שעורר את חמת הארגון והוביל לפרסום המודעה היה המקרה בו עובדת שמילצרה באירוע במסעדה ב-9.5 לא קיבלה את שכרה. על כך ברצוננו לומר את הדברים הבאים:

בעוד אנו מגנים בכל לשון של גינוי את המנהג הנפוץ למדי בענף המסעדנות לכופף את החוק (בלשון המעטה)  בכל הנוגע לתשלום שכר העובדים באופן כללי, ואת הנוהג, לכאורה, של מסעדת איזבלה בר, לעשות כן שוב ושוב. מנהג זה מנוגד לא רק לערכיהם של מרקסיסטים וקומוניסטים אחרים, אלא אפילו לחוקי המדינה הקפיטליסטית-בורגנית ולקודי ההתנהגות של רוב הדתות בעולם;

בעוד אנו מבקשים לעודד את עובדי המקום להתארגן לכדי ועד פעולה, להשבית את העבודה ולדרוש את השכר המגיע לכל העובדים עד השקל האחרון(!);

בעוד אנו קוראים לכל הלקוחות לבדוק את מוסר העבודה והתשלומים של המקום ולהימנע מכל ביקור או בילוי במקום זה או אחר שיתברר כי אינו מכבד אפילו את הדרישות המינימליות והמבישות של חוקי העבודה בישראל (וזאת עד שיתנצל ויתקן את דרכיו).

אף על פי כן, אנו רואים צורך להביע זעזוע עמוק מבחירתו של ארגון שרוב מוחץ בקרב מנהיגיו, חבריו וחברותיו לבני-עור, הנהנים מזכויות-יתר במסגרת משטר האפרטהייד שקם במסגרת מדינת ישראל, לבודד לביקורת והטלת בושה דווקא מעסיק פלסטיני (שאת שמו נימנע מלפרסם, מטבע הדברים).

מתוך היכרות עם ארגון אחדות והערכתנו הגבוהה את מסירותם ונחישותם של חבריו וחברותיו להיאבק למען חברה חופשית, שוויונית ונטולת מעמדות וכן למען שחרורו המוחלט של העם הפלסטיני מן הדיכוי הקולוניאליסטי הציוני – אנו קוראים לו בכל לשון של בקשה – להסיר לאלתר(!!!), הן מן המודעה הפיזית והן מזו שהופצה ברחבי הרשת החברתית, את שמו של המעסיק הפלסטיני ולהותיר את שמו של בית העסק בלבד. כמו כן, אנו קוראים לארגון אחדות לפרסם התנצלות פומבית על השגיאה הטקטית החמורה שביצע, שריח גזענות חריף עולה ממנה, אפילו שאנו בטוחים כי אין זו כוונת המפרסמים.

לטעמנו אין צורך ממשי לנמק את הבקשה שלנו. אולם לאחר שפנייתנו לארגון עצמו העלתה בעיקר חרס והאשמות כנגדנו כאילו אנחנו “טרוצקיסטים” שבאופן טיפוסי מגנים על המדכאים – הבוסים, נגד המדוכאים – הפרולטריון, נדמה שהטעמים לבקשתנו אינם מובנים מאליהם כלל, בטח לא למנהלי העמוד הרשמי של “אחדות” בפייסבוק:

1) אנו חיים במדינת אפרטהייד, בה אין סימטריה בין יהודי ללא-יהודי, בין ישראלי לפלסטיני. ישראלי ופלסטיני יכולים לעבור על חוקי העבודה באותה מידה של חומרה, אולם עונשו של הפלסטיני יהיה חמור בהרבה, בעיקר אם בוצע כנגד יהודי או יהודיה. הדבר נכון לגבי כל קשת העבירות על חוקי המדינה – לרבות עבירות רכוש ומין. לאף אדם אין זכות לדכא או לנצל אדם אחר, ומי שעושה זאת – יש למצות עמו את הדין. אולם מקרים פרטיים יש לשפוט לגופו של עניין ובהתאם להקשר ההיררכי-חברתי.

2) פרסום שמו של פלסטיני בהקשר של ניצול עובדת יהודיה עלול לסכן אותו מעבר למה שללא ספק מגיע לו. ארגונים פשיסטיים דוגמת להב”ה ואנשים פרטיים בעלי בסיס אידאולוגי דומה רק מחכים למקרים כגון אלה בכדי לבצע מעשי לינצ’, הטרדה והתעללות, השמורים רק למי שאינו משתייך לקבוצה האתנו-דתית הנכונה, ועוד להוציא לעצמם שם של מגני הדפוקים והנדכאים עלי אדמות.

במידה ודבר כזה אכן יתרחש – יספוג ארגון אחדות (אך גם קומוניסטים ופעילי זכויות עובדים ישראלים באופן כללי) נזק תדמיתי בקרב הפלסטינים שיהיה קשה להתאושש ממנו. יתר על כן, משטר האפרטהייד עוד עלול לתפוס טרמפ על מתקפה כזו ולהכניס למעצר דווקא את חברי אחדות כחשודים המידיים במעשה ואז להביא את השלט הנ”ל כראייה למעורבותם.

3) בקרב חלק מאזרחי ישראל היהודים קיים מנהג, המוכתב על ידי מנהיגי הימין הציוני בכנסת ומחוצה לה, של החרמת עסקים ובעלי עסקים פלסטינים, בעיקר בזמן שישראל מבצעת מעשי טבח הגוררים פעולות התנגדות מצד הפלסטינים, אולם לא רק. עצם פרסום העובדה שמסעדה מסוימת מנוהלת על ידי פלסטינים, מעמיד אותה בסכנה קיומית עתידית, גם אם תתנצל אלפי פעמים ותשלם את שכר העובדות עד השקל האחרון.

4) הארגון טוען שבעבר לא נמנע מהטלת בושה פומבית ופרסום שמם של מעסיקים יהודים בהקשר דומה, אולם סרב לספק ראיות לכך (בטענה שהוא “לא חייב לנו דין וחשבון“). אין בדברים קריאה לשימוש בטקטיקת השיימינג או הימנעות מכך, אלא הצבעה על חוסר עקביות ממנה עולה ריח של גזענות.

5) נטען כלפינו שנדמה כי אנו כועסים יותר על כך שאחדות עשו שיימינג לאותו בוס פלסטיני מאשר על כך שאותו בוס גזל את משכורתה של אותה עובדת. אולם האמת היא, שאין אנו מצפים מבוס בעולם קפיטליסטי שינהג בהגינות עם עובדיו ומקרים דוגמת אלה הם עניין שבשגרה בענף המסעדנות ואולמות האירועים. הכעס שלנו נובע מכך שאנו מצפים מארגון הטוען לקומוניזם ולתמיכה במאבקו של העם הפלסטיני להיות נקי אפילו מחשד לגזענות ואם עולה חשד כזה – להפריך אותו בצורה מיידית באמצעות התנצלות גלויה, כנה ופומבית.

על החתום,

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית

Leave a Comment

Scroll to Top