סולידריות עם פעילי דע”ם האמיצים – מאי 2012

חברי דע”ם היקרים,

אנו כותבים כדי להביא את הסולידריות שלנו אתכם ולהוקיע את ההתקפה הציונית עליכם ב-12.5.2012, בזמן מצעד השכונות. אין ספק שסירובכם להיכנע להפחדה ולהתקפות הפיזיות מראה על אומץ ומסירות אמתיים. ברור לנו שאותם גורמים אשר רצו להשתמש בהפגנה כדי להפיץ רעל גזעני נגד המהגרים הם אותם גורמים אשר חשו את הצורך לקרוע את השלטים שלכם, אשר נשאו סיסמאות בערבית.

ההתנהגות שלכם מרשימה אף-יותר כאשר משווים אותה לנסיגה הפחדנית – אך צפויה – של חד”ש ומרצ. אי-אפשר לצפות למשהו אחר ממרצ: זוהי מפלגה של מעמד הביניים אשר אינה מנסה אפילו לטעון שאינה ציונית, ושמעולם לא הצליחה לעמוד בלחץ של הימין. בנוגע לחד”ש, המרכיב העיקרי שלה, המפלגה הקומוניסטית הישראלית, טוענת שהיא אנטי-ציונית ומרקסיסטית, אך ממשיכה לתמוך בפתרון שתי-מדינות אשר יבטיח את המשך קיומה של ישראל, לצידה של מיני-מדינה פלסטינית ללא ריבונות אמיתית. “פתרון” כזה יבטיח שהפלסטינים לא יקבלו את זכות השיבה ואת שאר הזכות הדמוקרטיות המגיעות להם בארצם.

אם כן, ההתנהגות של מרצ לא צריכה להפתיע אף מהפכן. הכניעה של חברי המפלגות הללו למארגנים משקפת את הכניעה של מפלגות אלו עצמן לציונות. אתם סיפקתם אלטרנטיבה ראויה לשבח להתקפלות זו.

בהוקרה,

הלס”א

Leave a Comment

Scroll to Top