הליגה הסוציאליסטית מצטרפת לשורותיה של מפלגת הברית הלאומית הדמוקרטית – בל”ד

בהחלטה פה אחד ובגיבוי מלא מצד מזכירות הארגון הבינלאומי “הזרם הקומוניסטי המהפכני העולמי” (RCIT), החליטה הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונאליסטית להיכנס ולעבוד כחברים מן המניין בתוך בל”ד, מפלגתו הלאומית הדמוקרטית של העם הפלסטיני, החי בשטחי כיבוש 1948.

אנו רואים צעד זה כצעד חיוני לחיזוק המאבק האנטי-אימפריאליסטי של העם הפלסטיני. מפלגת בל”ד, המייצגת את הזרם הדמוקרטי העקבי והבלתי מתפשר ביחס למאבק הפלסטיני לשחרור לאומי, הודיעה באופן רשמי במהלך הועידה האחרונה שלה (השביעית במספר, בה לקחנו חלק) כי היא מברכת על כניסתם של יהודים שמאליים מהפכנים לשורותיה. אנו מצטרפים לברכות ומוסיפים כי העם הפלסטיני זקוק ליהודים מהפכנים רבים ככל האפשר לצדו בכדי לגייס מספר רב ככל שניתן של יהודים לשורות בל”ד והתנועה לשחרור לאומי פלסטיני וכמו כן גם גורמים בינלאומיים החוששים להביע תמיכה בעם הפלסטיני בשל התווית האנטישמית המוצמדת באופן אוטומטי על ידי תומכי הציונות לכל אדם המעז לבקר את מדיניות האפרטהייד של ישראל או חס וחלילה לקרוא להחלפת המשטר הציוני במשטר דמוקרטי אזרחי.

אנו טוענים כי עתיד משותף בארץ זו ליהודים, לפלסטינים ולכל העדות והקבוצות על שלל מרכיבי הזהות, נעוץ בנצחונה של התנועה לשחרור לאומי פלסטיני ובאופיה הדמוקרטי של תנועה זו. כמו כן, אנו טוענים כי המפתח לנצחונה של התנועה לשחרור לאומי פלסטיני נעוץ בכך שתובל בידי מעמד הפועלים, בברית עם הפלאחים בראש המדוכאים בכל המרחב הערבי.

נגדנו נטען, על ידי מי שמכנים עצמם סוציאליסטים וקומוניסטים, כי כניסתנו לבל”ד היא מעשה של בגידה מעמדית, שכן בל”ד אינה מגדירה את עצמה כמפלגת פועלים או מפלגה סוציאליסטית, ולכן נופלת תחת ההגדרה “מפלגה בורגנית” או “זעיר-בורגנית”. אנו משיבים להם כי אנו ממשיכים את הקו של האינטרנציונל הקומוניסטי בימי לנין של החזית המואחדת האנטי אימפרילאיסטית בקולוניות ובסמי-קולוניות, המקבילה של החזית המאוחדת של מעמד הפועלים במדינות האימפרילאיסטיות.

בניגוד למדינות האימפריאליסטיות ששם אין מהפכנים מרקסיסטים תומכים פוליטית במפלגות בורגניות ובטח שאין מצטרפים אליהן כחברים, במדינות הקולוניאליות והסמי-וקלוניאליות חובת המהפכנים היא להשתתף במאבק לשחרור לאומי תוך בניית חזית מאוחדת אנטי אימפרילאיטסית, כולל כניסה למפלגות שנאבקות כנגד השליטה האימפריאליסטית. אמנם ישראל היא מדינה אימפריאליסטית, אולם תפקידה של בל”ד בה אינו לקחת חלק בממשלה ציונית, כי אם לקיים מאבק אנטי-קולוניאלי כנציגי עם שהוא קורבן של קולוניאליזם, אפרטהייד וטיהור אתני.

מטרתנו היא לחזק את בל”ד ואת מוסדותיה. אנו ערים לעובדה כי בבל”ד לא הוכרע הוויכוח בדבר מדינה אחת או שתי מדינות ואנו מקווים כי הצטרפותנו תעניק תוספת כוח למחנה התומך במאבק מתמשך למען שחרור לאומי ודמוקרטיה אזרחית בכל פלסטין ההיסטורית, תוך שהוא מזהה את הסכנה שבתפיסה כי פתרון שתי מדינות עשוי להוות שלב חיוני בדרך להגשמת מטרה זו.

במקביל, מתוך תפיסת עולמנו המרקסיסטית, אנו נעשה את מיטב מאמצינו על מנת שבל”ד תרחיב במידה משמעותית את התמיכה והארגון שהיא יכולה לספק לעובדים פלסטינים ובמקומות עבודה משותפים – מאבק של עובדים פלסטינים, ישראלים ומהגרי עבודה.

אתר הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית ימשיך לפעול בכדי להשמיע את הקול המרקסיסטי המהפכני העקבי, כחלק מן המאמץ הבינלאומי להקמת מפלגת פועלים מהפכנית עולמית חדשה – האינטרנציונל החמישי.

יהודים שמאליים דמוקרטיים – הצטרפו למפלגת בל”ד, הקול האותנטי של המאבק האנטי-קולוניאלי בפלסטין!

סוציאליסטים מהפכניים – הצטרפו ל-RCIT ועיזרו לנו לבנות את האינטרנציונל החמישי!

Leave a Comment

Scroll to Top