Monthly Archives: April, 2016

גילוי דעת מהפכני – אחד במאי 2016

אחד במאי 2016 במקסיקו ובכל רחבי העולם: למען מפלגה מהפכנית סוציאליסטית עולמית שתקח קדימה את המאבק למען שחרור הפועלים והמדוכאים! גילוי דעת של ועדת הקישור של הזרם הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT) והקבוצה למען מאבק סוציאליסטי (ALS) – מקסיקו, אפריל 2016 ארגוני ה-RCIT וה-ALS שולחים את ברכותיהם לרגל האחד במאי לכל הלוחמים למען שחרור מעמד הפועלים […]

תגובת השמאל המרקסיסטי, הקומוניסטי והאנטי-ציוני לגילוי הדעת של תנועת “מאבק סוציאליסטי” ביחס למאבק הפלסטיני

18.04.2016 הקדמה אנו נמצאים כעת פחות מחודש מן היום בו יציין העם הפלסטיני את אסונו ההיסטורי והמתמשך, המכונה “נכבה” (אסון כבד בערבית), במסגרתו נשללה זכותו להגדרה עצמית, לחירות לאומית ודתית ולשגשוג תרבותי וכלכלי מלא. דווקא בעיתוי זה בחרה התנועה הסוציאליסטית המורכבת מפעילים חשובים, חרוצים ומחויבים, “מאבק סוציאליסטי”, לפרסם גילוי דעת[1] המתעקש פעם נוספת להמשיך ולפזר אשליות […]

על המתקפה הציונית כנגד חבר הכנסת זוהיר בהלול

מאת יוסי שוורץ חבר הכנסת הפלסטיני מהמחנה הציוני זוהיר בהלול,[1] שאמר בשבוע שעבר כי הפלסטיני שדקר חייל בחברון אינו מחבל,[2] השתתף היום[3] באירוע “שבתרבות” בעכו והתייחס פעם נוספת להגדרות של טרור. הוא אמר “האצ”ל, הלח”י, ההגנה – כל הארגונים היהודיים יצאו לרחובות אל מול המנדט הבריטי והחיילים של המנדט הבריטי, כדי לחולל את מדינתכם’ שהפכה להיות מדינה מדהימה. […]