Monthly Archives: October, 2015

לא למדיניות הסגרים והכתרים, לא להתרת דמם של הפלסטינים! דור אחר דור, ניאבק עד שנביס את האפרטהייד הציוני!

קשה שלא להבין מהי מטרת שינוי הוראות הפתיחה באש מצד מתנחלים, חיילים ושוטרים ציונים. הממשלה הישראלית יודעת היטב כי הצעירים והצעירות המבצעים פעולות התנגדות לכיבוש באמצעות ניסיון להרוג אזרחים ישראלים באופן אימפולסיבי ובלתי-מיומן, עושים זאת מתוך ידיעה כי זו דרכם האחרונה. ברור לשליטים הציונים כי אין לפלסטינים אלו כל אשליה בדבר ה”הומאניות” של “נוהל פתיחה […]

הקולוניאליזם הציוני – היסטוריה של טיהורים אתניים

הטיהור האתני של 1947-8 לא היה מקרי אלא נבע מההיגיון של הקמת מדינה יהודית שבה לפי תכנית החלוקה מספר הערבים שווה פחות או יותר למספר היהודים. על כך שהקמת מדינה עם רוב יהודי פירושה טהור אתני כבר הבינו מנהיגי היישוב הציוני ב1937 עם פרסום תכנית פיל של הקמת שתי מדינות, כאשר נאמר בה במפורש שעל […]

ממשלת הטרור, הסירו ידיכם מ-אלאקצא!

גילוי דעת של הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונאליסטית מאת יוסי שוורץ ההתקוממות העממית החדשה של העם הפלסטיני אינה אלא תוצר ישיר של מדיניות “ניהול הסכסוך” של ממשלת נתניהו. כותרת זו, “ניהול הסכסוך”, פירושה בשטח החרפת הדיכוי, הטרור הציוני האזרחי והצבאי והסלמת הפרובוקציות של הימין הציוני, במיוחד בכל הנוגע לסוגיית אלאקצא.

בין איתמר לתל אביב – בין כיבוש לאונס קבוצתי

גילוי דעת של הלס”א מאת בוריס המרשלג אזהרת טריגר: המאמר עוסק באונס קשה, ברצח מתנחלים ובטיהור האתני שמבקשת התנועה ציונית לבצע בעם הפלסטיני. שורות אלה נכתבות מספר שעות לאחר שבני הזוג הנקין נרצחו מול עיני ילדיהם ביריות כאשר נסעו בכביש שבין ההתנחלות אלון מורה להתנחלות איתמר שבגדה המערבית. יום אחד לפני כן, פורסם ברשת סרטון שצולם […]