Monthly Archives: July, 2013

חוק פראוור לא יעבור! הפתרון היחידי – מהפכה סוציאליסטית!

הנכבה המתמשכת חברות וחברים אנחנו עומדים לקראת רגע מכריע, רגע לפני אישורה הסופי ויישומה בשטח של תכנית פראוור. אם וכאשר תאושר על- ידי הממשלה הגזענית, תהיה זאת בכייה לדורות. ניתן להלאות במספרים ולספר על ההמשכיות הטריטוריאלית של מאות שנים, אך לא זאת המטרה. המטרה היא להבליט את ההתנכלות של המדינה לאזרחיה: