!ממשלת פושעי המלחמה לדין

!ממשלת פושעי המלחמה לדין

הצבא הישראלי תחת ממשלת נתניהו מבצע פשעי מלחמה נגד העם הפלסטיני בעזה ובגדה. כבר קרוב ל22,000 פלסטינים נרצחו, כ70% מהם ילדים ונשים. עזה הוחרבה ו92 רופאים ומספר דומה של אחיות נרצחו. בתי חולים הופצצו. עיתונאים נרצחו. התעמולה הישראלית אינה יותר ממאשר אוסף של שקרים. הפתרון המדיני ההכרחי הוא מדינה סוציאליסטית דמוקרטית מהים עד הנהר אליה יחזרו הפליטים של 48 ולישראלים כמיעוט אתני תהיינה זכויות חברתיות של תעסוקה תרבות ודת

הפסקה מוחלטת של רצח העם הפלסטיני

החלפה של כל החטופים הישראלים והאסירים הפלסטינים

!שבירת המצור על עזה

מדינה סוציאליסטית ודמוקרטית מהים עד הנהר

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונאליסטית

Leave a Comment

Scroll to Top