בחירות בצל האינתיפאדה הקרבה: הצביעו לרשימה הערבית המשותפת, אך אין לסמוך על ההנהגה הזעיר-בורגנית!

תקציר עמדת הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית [המאמר המלא יפורסם בימים הקרובים]

10.02.2015

  1. ב-17 במרץ, אזרחי ישראל יצביעו לכנסת – הפרלמנט הישראלי. אנו רואים בכנסת מוסד אנטי-דמוקרטי של מדינת האפרטהייד הציונית. הצבעה למוסד שכזה לעולם לא תשנה מציאות זו. בנסיבות אידיאליות היינו נוקטים עמדה של חרם על הבחירות הללו לטובת הקמת אסיפה מכוננת של כל תושבי פלסטין – יהודים, ערבים, פליטים פלסטינים ומהגרי עבודה (מן הים עד הנהר). למרבה הצער, זה אינו המצב.
  2. קצב ההתפתחויות המהיר בתקופה האחרונה במישור הפוליטי ובאווירה הציבורית, תחת ממשלת נתניהו הימנית, הוביל לאיחודן של המפלגות הערביות בישראל לכדי רשימה אחת משותפת. אנו תומכים מאוד במהלך זה, אך במקביל, אין לנו כל אשליות לגביו. מדובר, אחרי הכל, באיחוד טכני שנועד לאפשר לנציגי הציבור הערבי בישראל לעבור את אחוז החסימה. כל מפלגה שמרה במסגרת האיחוד על עצמאות מלאה.

בין ההתפתחויות הללו ניתן למנות: העלאת אחוז החסימה במטרה לבצע טיהור אתני של הכנסת מנציגים פלסטינים, עליה ברף החקיקה הגזענית, עליה באלימות ברחובות ומעשי לינצ’ כלפי ערבים, פיצוץ הפגנות שמאל, פיטורין של פלסטינים ויהודים בעלי תודעה מתקדמת, אלימות משטרתית גזענית וקטלנית, וכמובן טבח יולי-אוגוסט בעזה שגבה את חייהם של יותר מ-2300 פלסטינים.

  1. האיחוד ההיסטורי הזה של ההנהגה השמאלית, הלאומנית והאסלאמית של אזרחי ישראל הפלסטינים, הוא מהלך הכרחי, בין היתר משום החולשה של השמאל אל מול עלייתה של הציונות הפשיסטית בפרט והתנועה הציונית בכלל, נטיותיו הרפורמיסטיות של השמאל והזדנבותו אחר מעמד הביניים (בעיקר היהודי), הזדנבותו אחר המנהיגות הבירוקרטית של ההסתדרות, כמו גם ההססנות שהפגין במסגרת תהליך איחוד הרשימות עצמו. כל אלה הם מכשולים בדרך לסוציאליזם. על מהפכנים סוציאליסטים להיאבק על מנת להחליף את ההנהגה המייצגת את מעמד הביניים בהנהגה מהפכנית בעלת תודעה מעמדית.
  2. במטרה לחשוף את חוסר האפקטיביות של ההנהגה הזאת, על מהפכנים ללחוץ על הרשימה המשותפת, בראש ובראשונה, לא להתפרק ביום שלאחר הבחירות.

שנית, לחשוף את אופיו האנטי-דמוקרטי של פרלמנט האפרטהייד הציוני במקום לשמש לו עלה תאנה, לנקוט עמדה ברורה ביחס למאבק הפלסטיני לשחרור לאומי – בעיקר בעניין מימושה המלא של זכות השיבה והפסקת התמיכה בתכנית החלוקה האימפריאליסטית לטובת חזון של מדינה אחת דמוקרטית.

שלישית, להציע תקווה לנוער ולכל אלה שמוכנים להיאבק ולהקריב למען הצדק, השוויון והחירות בפלסטין אלטרטנטיבה הן למאבקי המחאה הסמליים והפציפיסטיים והן לטרור האינדיבידואלי. האלטרטנטיבה הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי בפעולות המוניות ברחובות, בכפרים ובשכונות, שתוכנן יוחלט באסיפות דמוקרטיות המוניות וועדות ארגון דמוקרטיות להגנה עצמית.

כמו כן, יש להושיט יד לכל הקבוצות המדוכאות בישראל (נשים, נוער, מיעוטים עדתיים ודתיים, להט”ב), ובעיקר לעשרות אלפי הפועלים המהגרים אשר סובלים גם הם באופן ברוטאלי תחת הגזענות הציונית, וכן גם להושיט יד לכל אחד המשתייך לקבוצות המדוכאות בקרב הציבור היהודי ומוכן לשבור מן הציונות – כמו למשל יהודים ממוצא ערבי (מזרחים), אפריקאי, ברה”מי וחרדים.

  1. רק אחדות הפועלים והמדוכאים, בהובלת מפלגה מהפכנית של הפועלים בעלי ההכרה המפותחת ביותר, יכולה להשלים את המשימות הלאומיות-דמוקרטיות אשר נעזבו ונבגדו בידי בעל ההון הגדולים והגדולים-פחות, ולפרוץ את הדרך לסוציאליזם. בניית מפלגה מסוג זה היא הכרחית הן במישור הלאומי והן במישור הבינלאוומי. הצטרפו אלינו לבניית האינטרנציונל החמישי!

לא לחוקי הגזע של האפרטהייד הציוני!

ארגנו אסיפות המוניות כדי לדיון בפעולות עתידיות!

ארגנו ועדות דמוקרטיות להגנה עצמית מפני התקפות פשיסטיות!

לשחרר את כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים!

ניצחון לאינתיפאדה השלישית!

למען זכות השיבה!

למען מדינת פועלים רב-לאומית בפלסטין מן הים עד הנהר!

למען פדרציה סוציאליסטית של המזרח התיכון!

למען מפלגת פועלים מהפכנית!

למען אינטרנציונל החמישי!

Scroll to Top