Monthly Archives: April, 2020

האחד במאי 2020: אחדות המאבק נגד המשבר הקפיטליסטי והבונפרטיזם המדיני!

האחד במאי 2020: אחדות המאבק נגד המשבר הקפיטליסטי והבונפרטיזם המדיני! אגרת הRCIT ,ב28 באפריל 2020. www.thecommunists.net האחד במאי 2020 הולך להיות יוצא דופן מכל בחינה, והפעם לרעה. אף פעם לא היו כל כך מעט הפגנות ותהלוכות ביום המאבק המסורתי הזה של תנועת הפועלים הבינלאומית. זאת היא חרפה בגלל שאנו באמצע משבר היסטורי שמאופיין על ידי […]