Monthly Archives: February, 2018

שש נקודות לפלטפורמה לאחדות מהפכנית בתקופה זו – הצעה של הנטייה הקומוניסטית המהפכנית

(RCIT) פברואר 2018 – www.thecommunists.net אנו חיים בעולם בו הסתירות מחריפות וחלים בו שינויים פתאומיים. ככל שהקפיטליזם נרקב, כך השודדים הקפיטליסטים מנסים להגדיל את עושרם בדרך של התקפות על מעמד הפועלים ועל המדוכאים. הם הורסים את הסביבה ובאותה עת מחריפים הניגודים בין המדינות האימפריאליסטיות. קיומה של האנושות בסכנה, עקב השינויים באקלים והתחרות הגוברת בין המעצמות […]