Monthly Archives: December, 2017

אלקודס (ירושלים) היא בירת פלסטין!

ההכרה של טראמפ בירושלים כבירת ישראל “תפתח את שערי הגיהינום” עבור המערב! התארגנו למען אינתיפאדה עממית – בפלסטין, בעולם הערבי, המוסלמי והגלובלי! גילוי דעת משותף למזכירות העולמית של הזרם הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT) והליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית (ישראל/פלסטין הכבושה), 06.12.2017, www.thecommunists.net, http://the-isleague.com/. (1) היום נשיא ארצות הברית טראמפ הכיר באופן רשמי בירושלים כבירת ישראל. הוא הורה […]

הצהרת בלפור – מיתוסים מול עובדות

מאת: יוסי שוורץ עבור הציונים, מכתבו של לורד ארתור בלפור, שר החוץ של ממשלת בריטניה בזמן מלחמת העולם האימפריאליסטית הראשונה,, נחשב למסמך מכונן בדרך להקמת המדינה הציונית. אולם לפני שניכנס לשאלת טיבו, יש מקום לשאול באיזו רשות האימפריה הבריטית תמכה ברעיון של הקמת בית לאומי לציונים בפלסטין? מאימתי מכתב זה או אחר של האימפריאליסטים מחייב […]