Monthly Archives: May, 2014

אחד במאי 2014

כרוז זה מוקדש לכל האסירים הפוליטיים הפלסטינים. אף אחד אינו חופשי כל עוד כולם אינם חופשיים! אחינו הפועלים, אחיותנו הפועלות, אנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה. האביב הערבי נבלם משום שלא צמחה לו הנהגה סוציאליסטית מהפכנית. במקומות רבים בעולם ההמונים מתקוממים ואילו האימפריאליסטים והקפיטליסטים מגיבים בשחרור הכלבים הפשיסטים מן המחילות בהן הסתתרו מאז תום מלחמת […]