Monthly Archives: March, 2014

יום האדמה 2014

נמאס ממחאות סמליות! למען מאבק עממי ממשי! «הסקת מסקנות ושינוי כיוון הכרחי« ה-30 למרץ – יום האדמה – הפך לסמל המאבק ההמוני של הפלסטינים, אזרחי מדינת האפרטהייד הציונית, כנגד הנישול והדיכוי. השאלה הניצבת לפני הפעילים הפוליטיים המתנגדים לדיכוי ולמתקפה על רמת החיים ועל הזכויות הדמוקרטיות היא כיצד ניתן להפוך סמל חשוב זה למאבק מנצח. לשם […]

מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם

מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם מאת יוהנס וינר, יוסי שוורץ ובוריס המרשלג הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור – אוסטריה  (RKOB) הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה (ISL) סניפים מקומיים של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי  (RCIT) נובמבר 2013 מבוא המסמך שלהלן מבוסס על התרגום לאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי של ה-RCIT, […]

יחי יום האישה הבינלאומי!

הפתרון היחידי לאלימות ולאפליה – מהפכה סוציאליסטית! מאת: הילה סלוצקי ובוריס המרשלג היום ה-8 למרץ הוא יום האישה הבינלאומי. זהו יום, בעל מסורת סוציאליסטית בת יותר ממאה שנים, ולו שני פנים עיקריים. מצד אחד, זהו יום בו נשים בכל העולם חוגגות את הישגיהן במאבק למען שוויון מלא לגברים וכנגד כל צורות האפליה והאלימות כלפיהן, ומצד […]