Monthly Archives: April, 2013

יום הנכבה 2013

ישוחררו כל האסירים הפלסטינים הפוליטיים “הסיפור שלי אינו שונה מהסיפור של צעירים פלסטינים רבים אשר נולדו והם חיים תחת בכיבוש הישראלי. הייתי בן 17 כאשר נאסרתי בפעם הראשונה ונכלאתי לשנתיים. נאסרתי שוב בראשית שנות העשרים לחיי בזמן האינתיפאדה השנייה ברמאללה בזמן הפלישה של הצבא הישראלי לערים בגדה המערבית במה שישראל כינתה “מבצע מגן” לכלא ל-30 […]