הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית שוברת מן ה-אל.אר.פי

לאור מחלוקות פוליטיות וארגוניות משמעותיות שעלו על פני השטח, אנו חברי הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית (ישראל/פלסטין הכבושה) מצהירים בזאת על החלטתנו פה-אחד לחדול ממאבקנו למען בניית ארגון מהפכני עולמי יחד עם הליגה למען מפלגה מהפכנית (ארה”ב). אנו רואים כל מאמץ נוסף בכיוון זה, לאחר תקופה של יותר משש שנים של דיונים פוליטיים ומספר גילויי דעת משותפים, כחסר תועלת ומוביל לשיתוק פוליטי. אנו מתכוונים להתייחס אל ה-LRP כארגון צנטריסטי ככל הארגונים הצנטריסטיים האחרים, וככזה נהיה מוכנים לשתף עמו פעולה במסגרת חזית מאוחדת, אולם בשעה זו אין אנו רואים בשני הארגונים כצועדים לכיוון בניית ארגון עולמי משותף.

אנו נפרט ארוכות בהמשך.

Leave a Comment

Scroll to Top