למען ניצחון האינתיפאדה השלישית!

חיכינו יותר מדי זמן! האינתיפאדה השלישית כבר כאן!

שביתה כללית ומחאה דמוקרטית עממית הם המפתח לניצחון!

די למתקפה הגזענית של ממשלת האפרטהייד על העם הפלסטיני!

רוצחים פשיסטים – הפשיזם לא יעבור! לא תחמקו ממשפט ומצדק!

יהודים, ערבים ואחרים – התאחדו למען דמוקרטיה, התאחדו נגד האפרטהייד!

ראשית, אנו קוראים להנהגה הפוליטית, הדתית והקהילתית הפלסטינית להכריז באופן מיידי על שביתת מחאה כללית על בסיס הדרישות הבאות:

1.העמדה לדין והשתת מאסרים ארוכים על כל הרוצחים והפורעים בפלסטינים, כולל שוטרים וחיילים.

2. שחרור כל האסירים הפוליטיים הפלסטיניים, כולל מאות הילדים, שכל פשעם היה שהרימו ראש במחאה כנגד מדיניות האפרטהייד של ממשלת ישראל.

3. ביטול מיידי של כל צווי הריסת בתי הפלסטינים תחת כל תירוץ שהוא.

4. הוצאת כל הכוחות הצבאיים מן הישובים הפלסטיניים בגדה והפסקת ההפצצות הרצחניות על רצועת עזה.

שנית, אנו קוראים להנהגה הפלסטינית להשתמש בשביתה הכללית כדי לכנס את ההמונים הפלסטינים לכדי ועדות עממיות דמוקרטיות שמטרותיהן תהיינה:

1. לארגן הגנה עצמית מקומית, בעיקר במה שמכונה “הערים המעורבות”, כנגד כנופיות הפורעים הפשיסטיות, תחת המסר – הפשיזם לא יעבור!

2. לאפשר לצעירים אפיקים יעילים לתיעול הזעם המוצדק שלהם ולמנוע התכתשויות אלימות מיותרות ללא חזון וללא דרך. אנחנו צודקים כבר 66 שנה, אפשר להיות גם צודקים וגם חכמים!

3. לכונן חזון מדיני עממי חדש למאבק הפלסטיני שיחליף את החזון הכושל והגוסס של “שתי מדינות לשני עמים”, לטובת מאבק כלל אזורי לסיום שלטון האפרטהייד הציוני של “הפרד ומשול” והחלפתו במדינה אחת של שוויון זכויות אזרחיות לכולם – מן הים עד הנהר.

שלישית, אנו קוראים להנהגת הרשות הפלסטינית:

1. להפסיק באופן מיידי את התיאום הביטחוני עם מדינת ישראל, להכריז על מותו הסופי של המשא ומתן המזויף לשלום עם הציונים ובמקום זאת לפעול לטובת איחוד תושבי האזור – מוסלמים, נוצרים, יהודים ואחרים במאבק משותף למען הדמוקרטיה ונגד האפרטהייד מן הים עד הנהר.

2. לקרוא לתנועות הפועלים והמדוכאים בכל העולם לתמוך באופן אקטיבי במאבק הפלסטיני, באמצעות הפעלת לחץ מכל כיוון אפשרי על ישראל – כלומר, שביתות, החרמות ומחאות המוניות.

על החתום (ארגונים / אנשים פרטיים):

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית (ISL)

הזרם הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT)

Scroll to Top