Monthly Archives: July, 2018

בין החרמת הכנסת להחרמת ישראל

מאת: יוסי שוורץ ב-23 ליולי הצהיר סגן יו”ר רשימת רע”ם, אחד ממרכיבי הרשימה המשותפת, מנצור עבאס, על תמיכתו ברעיון הפרישה הקולקטיבית של חברי הכנסת הפלסטינים. תמיכה זו מותנית בכך שתהיה מתואמת בין כל מרכיבי הרשימה המשותפת ובכך שתגובשנה אלטרנטיבות ראויות להשגת המטרות הלאומיות, הכלכליות והחברתיות, של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. מנצור עבאס מציין ובצדק כי […]