Uncategorized

בין החרמת הכנסת להחרמת ישראל

מאת: יוסי שוורץ ב-23 ליולי הצהיר סגן יו”ר רשימת רע”ם, אחד ממרכיבי הרשימה המשותפת, מנצור עבאס, על תמיכתו ברעיון הפרישה […]