Uncategorized

גילוי דעת מהפכני לרגל האחד במאי 2017

תורגם מאנגלית ע”י: בוריס המרשלג (הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה) בעולם של משבר, מלחמות ומהפכות, משימת בניית מפלגה מהפכנית […]