Monthly Archives: January, 2016

מכתב למערכת: בית הספר כעתיד הבורגנות – ומהפכה של האני

מאת: מיכאל גולדמן-עטייה תקופות שונות בהיסטוריה האנושית היו כתקופות בהן עברו אידיאולוגיות תהליך של שינוי פנימי, טרנספורמציה, לקראת שיוך מודרני חדש. החברה המתפתחת ללא הפסק מוציאה תחת ידה פרספקטיבות חדשות, המצאות חדשות ורעיונות חדשים, ואלו הרעיונות השמרניים והישנים, בכדי שלא יעלמו מין העולם- חובה להם לשנות את עצמם ולהתאימם לתנאי ולחוקי החברה המודרנית החדשה, ובכך […]

הצורך להתאחד במאבק למען הזכויות הדמוקרטיות

רומא בזמן שקיעתה, שהחלה במאה הראשונה לספירה, ידעה שליטים מטורפים כמו נרון, ששרף את רומא והשליך את הנוצרים טרף לאריות. השורשים של שקיעתה של רומא, שהשגשוג הכלכלי שלה היה מבוסס על עבודתם של עבדים, נעוצים בכך שכבשה את כל העולם המוכר לה עד שאזלו המקורות לעבדים חדשים. המחסור בידיים עובדות לצורך הגדלת צבירת ההון הביא […]