Uncategorized

פתחו את שערי המדינות האימפריאליסטיות לפליטים!

מאת: יוסי שוורץ המחזות הקשים של סבל הפליטים, בעיקר הסורים, המבקשים להגיע למדינות כגרמניה ואוסטריה העלו בזיכרון את היהודים שהוסעו […]