Monthly Archives: September, 2015

פתחו את שערי המדינות האימפריאליסטיות לפליטים!

מאת: יוסי שוורץ המחזות הקשים של סבל הפליטים, בעיקר הסורים, המבקשים להגיע למדינות כגרמניה ואוסטריה העלו בזיכרון את היהודים שהוסעו בקרונות משא אל מחנות המוות. רישום המספרים על זרועות הפליטים חידד עוד יותר את הזיכרון.