Monthly Archives: August, 2015

על מאבק האסירים הפלסטיני – עבר, הווה ועתיד – חלק ב

לא להזנה בכפייה, לא למעצרים מנהליים – שחררו מייד את כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים! מאבק האסירים הפלסטיני – עבר, הווה ועתיד חלק ב מאת: אדם שרונסקי היחלשות תנועת האסירים חוזק תנועת האסירים מתחיל להיסדק רק אחרי שנות ה-80. באותן שנים יש צעדות גדולות ביום האסיר הפלסטיני ומכתבי אסירים מתפרסמים בעמוד הראשון של העיתונות הפלסטינית. אחרי […]

על מאבק האסירים הפלסטיני – עבר, הווה ועתיד – חלק א

לא להזנה בכפייה, לא למעצרים מנהליים – שחררו מייד את כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים! על מאבק האסירים הפלסטיני – עבר, הווה ועתיד חלק א מאת: אדם שרונסקי לאחרונה, עלתה לכותרות סוגיית האסירים הפלסטינים דוגמת ח’דר עדנאן ומוחמד עלאן אשר התפרסם משום ששבת רעב במחאה על כך שנעצר מעצר מנהלי ללא משפט. בנוסף לעדנאן ועלאן, 120 […]

מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ד

אין שלום, אין ביטחון, אין צדק חברתי – אין עתיד בציונות! – מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ד מאת: אדם שרונסקי הזירה הפלסטינית – מאבק עממי וחרם בינלאומי נדמה שהעם הפלסטיני נואש מן הניסיון להגיע להסדר שלום עם ישראל בתמורה לעצמאות מדינית בעזה ובגדה. ישראל, אינה מוכנה אפילו לפשרה ההיסטורית […]

מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ג

אין שלום, אין ביטחון, אין צדק חברתי – אין עתיד בציונות! – מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ג מאת: אדם שרונסקי VII – כלכלה, צבא ודיור המחיר החברתי של הקולוניאליזם בגדה אין זה סוד כי הכיבוש של שטחי הגדה המערבית גובה מן הפועל הישראלי מחיר יקר. בזמן ששכונות הפועלים עומדות […]

מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ב

אין שלום, אין ביטחון, אין צדק חברתי – אין עתיד בציונות! – מכתב פתוח מיהודים אנטי-ציונים לפועלים, לעניים ולמדוכאים הציונים – חלק ב מאת: אדם שרונסקי IV – דת, מדינה וגזע הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הופכת אותה למעשה למדינת גזע. אין זה משום שהיהודים כולם משתייכים לגזע מסוים או שיש בכלל דבר כזה […]