Monthly Archives: May, 2015

יום ירושלים – מדינה יהודית ללא ערבים

את שמה מחכה לנו מהממשלה הבאה ניתן ללמוד מציון “יום ירושלים” השנה. יום ירושלים הוא יום חג ציוני הנחגג בישראל ב-כ”ח באייר לפי התאריך העברי שחל השנה ב-17 מאי. הוא מציין את כיבושה של ירושלים המזרחית במלחמת 67. ציון היום נקבע על ידי הכנסת ב”חוק יום ירושלים” כיום בו אוחדה העיר תחת ריבונות ישראל. אולם בפועל, לא רק שהעיר […]

הקרקס אינו רק של ממשלת נתניהו

ממשלת נתניהו עומדת על כרעי תרנגולת. יש לה 61 חברי כנסת לעומת 59 חברי כנסת באופוזיציה. ממשלה זו זכתה לקיתונות בוז, להם היא ראויה, וכונתה בצדק – קרקס. אולם מצבה העגום של ממשלת נתניהו משקף לא רק את התנהלותם המבישה של ראש הממשלה ורעייתו, כולל אל חבריהם הנאמנים ביותר, אלא גם את המשבר של המדינה […]

יחי האחד במאי!

פועלי ומדוכאי העולם התאחדו! עולם אחד, מאבק אחד, מהפכה אחת! מזה 125 שנים מציין מעמד הפועלים העולמי את האחד במאי כיום של סולידריות ואחדות המאבק בשלטון בעלי ההון, הנצלנים והמדכאים. ואילו אנו, שולחים מכאן, מנצרת האדומה, את ברכתו של מעמד הפועלים שחי בפלסטין וממשיך במאבקו בנכבה המתמשכת של הפרויקט הקולוניאליסטי הציוני, בשלטון הצבאי בגדה המערבית וגזל […]