Monthly Archives: January, 2014

מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם – 1 עד 60

מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם מאת יוהנס וינר, יוסי שוורץ ובוריס המרשלג הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור – אוסטריה  (RKOB) הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה (ISL) סניפים מקומיים של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי  (RCIT) נובמבר 2013 מבוא המסמך שלהלן מבוסס על התרגום לאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי של ה-RCIT, […]

המאבק למען מהגרי העבודה והפליטים

אנו מצרפים את קולנו למען שחרור המהגרים מאפריקה ממתקן חולות ומסהרונים. יתר על כן, אנו גם דורשים זכויות אזרח לכל דורש. הפתוס הציוני הנו כי היהודים היו פליטים נרדפים במשך 2000 שנים ועל כן מגיעה להם מדינה. הבעיה עם פתוס זה אינו רק שבשמו שוללים הציונים את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני אותו הפכו […]