Monthly Archives: December, 2013

מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם – 1 עד 20

מאת יוהנס וינר הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור (RKOB) הסניף האוסטרי של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT) נובמבר 2013 מבוא המסמך שלהלן מבוסס על התרגום לאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי של ה-RCIT, באביב של שנת 2013. מחבר החוברת המקורית בגרמנית הוא החבר יוהנס וינר, חבר מוביל ב-RKOB. המסמך תורגם לאנגלית […]

הנכבה מעולם לא נפסקה! רק מהפכה סוציאליסטית תעצור אותה!

הנכבה המתמשכת עוד ב-1947 החלה התנועה הציונית במבצע מתוכנן היטב של טיהור אתני בפלסטין. מטרתו של המבצע, אשר נחרט בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני כ“נכבה של 1948“, הייתה להפוך את המיעוט היהודי בפלסטין לרוב. באותה תקופה, חשבו רבים, כולל באגפים הרדיקליים ביותר של השמאל, כי אילו יתמכו, על בסיס רוב יהודי זה, בזכות ההגדרה העצמית של היהודים […]