Monthly Archives: August, 2013

דיווח מהפגנת “אי-אמון בממשלה” ברחובות

מאת: החבר בוריס המרשלג הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית 25.07.2013 רחובות, ישראל/פלסטין הכבושה היום בשעה 18.30 צוות של חמישה חברים של הלס”א, ובהם 2 נציגי קבוצת הנוער, צעדו ברחובה הראשי של העיר רחובות. הצעדה אורגנה על ידי “הקואליציה למען צדק חברתי” ברחובות – עיר מגוריי. ההפגנה נועדה למחות על הקיצוצים המתוכננים בתקציב ומדיניות הצנע שנכפית על היהודים […]