Monthly Archives: May, 2013

שביתה כללית עכשיו עד להפלת הממשלה! למען ממשלת פועלים ופלאחים מן הים עד הנהר!

בקיץ הזה, כמו בזה שלפניו, ינסו המוני ישראלים להשיב מלחמה כנגד גזרות הממשלה והמשך עליית יוקר המחייה, מצוקת הדיור, והעוני הגובר. בעיקר עומד המאבק הנוכחי בסימן אבדן האמון של רבים מהישראלים במערכת הכלכלית-פוליטית. רבים מתחילים להבין כי השיטה אינה משרתת אותם אלא מיעוט של בעלי הון השולט בסגנון עברייני (אך חוקי לחלוטין) במפלגות הגדולות, באמצעי […]

רשמים מהפגנת האחד במאי בחיפה 2013

חבר הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית, ת’אא’ר אלהמשארי, מספר על: השתתפותנו בתהלוכת אחד במאי 2013, בארגון של חד”ש ובשיתוף תנועות אחרות. הגעתי למפגש כ-40 דקות לפני הזמן כדי לשתות קפה ולהתכונן. ישבתי בשולחן והתחלתי לדבר עם עמיתי לארגון. אחרי כמה דקות מתכנסים חבר’ה אדומים אל תוך בית הקפה ויושבים על השולחן שלידינו. הצענו להם לקרוא את הכרוז […]